İ.S.G.B. BİRİM ÇALIŞANLARI

İ.S.G.B. BİRİM ÇALIŞANLARI

ADI                                                                  GÖREVİ                                                E-POSTA                                                                TEL

Yelda ERSÖZLÜ BAKIRTAŞ

İşyeri Hekimi

y.ersozlubakirtas@saglik.gov.tr

1364-1365

Özlem KORKMAZ

Diğer Sağlık Personeli

ozlem.korkmaz3@saglik.gov.tr

1364-1365

Turgay BOZKURT

Diğer Sağlık Personeli

turgay.bozkurt@saglik.gov.tr

1364-1365

Yeliz ERDOĞDU

İş Güvenliği Uzmanı(C )

yeliz.erdogdu@saglik.gov.tr

1364-1365

Volkan AYDIN

İş Güvenliği Uzmanı(B )

volkan.aydin@saglik.gov.tr

1364-1365

Göksel YILDIZHAN

İş Güvenliği Uzmanı(A )

goksel.yildizhan1@saglik.gov.tr

1364-1365