SKS Eğitimleri

EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİM YERİ TARİH /SAAT KATILIMCILAR EĞİTİMİ VEREN

Güvenlik raporlama sistemine yönelik eğitim;

a- İlaç güvenliği

b- Transfüzyon güvenliği

c- Cerrahi güvenlik

  TARİHLER YILLIK EĞİTİM PLANINDA MEVCUT    

-HKS Metodolojisi,

-Kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması.

-Ulusal renkli kodlar.

     
Sözel istem süreci ve hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar   Hekim ve hemşirelere  
Düşme risk faktörleri ve düşmelerin önlenmesi      
Kişisel koruyucu ekipmankullanımı      
Temizlik hizmetlerinde çalışanlara yönelik eğitim   Yılda 2 kez  
El hijyeni      

Acil durum yönetimine yönelik eğitim;

a-Acil durumda görev alacak çalışanlara acil durum planına yönelik eğitim

b- Tüm hastane çalışanlarına yangın söndürücüleri ve hortumların kullanımına yönelik uygulamalı eğitim

     
Bilgi güvenliği      
Atık yönetimi, tehlikeli maddelerin yönetimi      

Hizmet biriminde çalışanlara yönelik (Poliklinik hiz, acil sağlıkhiz. Ve karşılama, yönlendirme hizmetlerinde);

a-Hasta memnuniyeti

b-Hasta hakları

c-İletişim becerileri

     
CPR eğitimi tüm sağlık çalışanlarına yılda 1 kez      
Numune alımı ve transferi      
Panik değer ve panik değer bildirimi      
Endoskopi ünitesinde çalışanlara temizlik sterilizasyon ve dezenfeksiyon eğitimi      

Risk yönetimi;

a-Kesici delici alet yaralanmaları

b-Çalışanların zarar görme risklerine yönelik önlemler

c-Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması