Bölüm Kalite Sorumluları


KALİTE SORUMLULARI

Göksel YILDIZHAN(Risk Yönetimi)
Tamer BERBER (Acil Durum Afet Yönetimi)
İlkay Mavili YILMAZ (Eğitim)
Zülküf TÜRKOĞLU(Hasta Deneyimi)
Yasemin ÇAKICI (Hizmete Erişim)
Nilgün GÖRECİ USUL (Diyabet eğitimi)
Çağla KELEŞ (Cerrahi Endoskopi)
Sevil KAŞKA(Gastroentroloji)
İsmail DEMİRCİ (Yaşam Sonu)
Özlem KORKMAZ (Sağlıklı Çalışma Yaşamı)
Şule AKÇAY(Hasta Bakımı)
Süleyman ÖMÜR(Anjio Ünitesi)
Turan YAZMALAR (Tranfüzyon Hizmetleri)
Osman SOLAK (Radyasyon Güvenliği)
Işıl GÜMÜŞKAYA (Acil Servis)
Şeniz DOKER (Ameliyathane)
Raif KOÇ (Anestezi)
Emsile DİKBIYIK (Diyaliz)
Hidayet YILMAZ (Biyokimya)
Ömer EROL (Mikrobiyoloji)
Murat ÖZDARENDELİ (Patoloji)
Hasan KARATŞ (Tesis)
Ayşegül GÜNDAĞ(Palyatif ünitesi)
Halit KOÇ (Bilgi Yönetimi)
Fethiye VURAL (Algoloji Ünitesi)
Hasan ATABEY (Malzeme ve Cihaz Yönetimi)
Bahtiyar DEMİR (Tıbbi Kayıt, Arşiv)
Mustafa KOÇ (Atık)
Azem BAYRAK (Dış Kaynak Yönetimi)
Türkan ZEREN(Dahiliye1-Gastro-Endokrin Bölümü)
Çiğdem UÇAR(Dahiliye2-Hemotoloji Bölümü)
Sevil ERDOĞAN(Dahiliye3-Nefroloji-Göğüs Bölümü)
Güner ŞINOFOROĞLU ÇELİK (Plastik Cerrahi Bölümü)
Dilek AŞÇI (Kardiyoloji Servisi)
Füsun COŞKUN (Nöroloji Servisi)
Güller ŞAHİN DURAN (KBB Servisi)
Şekibe KARAKIŞ (KVC Servisi)
Özay TÜRKOĞLU (Beyin Cerrahi Servisi)
Saniye ŞENER(Göz-Çocuk cer.-Gögüs Servisi)
Cemile TORAMAN(Üroloji Servisi)
Özlem ÇALIŞKAN(Ortopedi Servisi)
Sevinç MAKREŞLİ(Genel Cerrahi1 Servisi)
Selma AR(Genel Cerrahi2-Jinekoloji Servisi)
Derya KOCATEPE (Enfeksiyon Servisi)
Nihal BAŞOĞLU (İlaç Yönetimi)
Fatma KORKMAZ (Enfeksiyon Önlenmesi)
Faruk ÜLGEN (Tranfüzyon Hizm.Bölümü)
Uzm.Dr.Murat GÜZEL(Acil Servis)
Uzm.Dr.Ender KELSAKA(Anestezi Bölümü)
Dr.Mustafa SARILAR
Hatıra BOLAT
Uzm.Dr.Sunay YENEN(Biyokimya)
Uzm.Dr.Ahmet ÖZTÜRK(Patoloji Laboratuarı)
Uzm.Dr.Huriye YÜCEL(Anjio Ünitesi)
Uzm.Dr.Sema KOLCU BÜLBÜL(Nükleer Tıp)
Uzm.Dr.Abdullah TAYLAN(Görüntüleme Merkezi)
Remzi KAYA(Ameliyathane Radyosyon Onk.)
Selim ÖZER(Onkoloji)
Ayşe BÜBERCİ(Ayaktan Kemoterapi)
Güler NALBANT(Radyasyon Onkoloji)
Sevim SILACI KOLDAŞ(Tıbbi Onkoloji)
Doç.Dr. Zahide DOĞANAY(Yoğun Bakım)
Duygu GÜNEŞ(Kvc Yoğun Bakım)
Serpil YÜCESAN(Yoğun Bakım)
Birsen YILDIRIM(Genel Yoğun Bakım)
Nurcihan ÖĞÜTEN(Yanık Yoğun Bakım)
Esra ŞEN(Acil Yoğun Bakım)
Nurcan GÜREŞ(Koroner Yoğun Bakım)
Hayriye TANRIVERMİŞ(Dahili Yoğun Bakım)
Nilüfer BEDÜK(Cerrahi Yoğun Bakım1)
Ayşe YILMAZ(Cerrahi Yoğun Bakım2)
Tülay BEKTAŞOĞLU(Nöroloji1 Yoğun Bakım)
Zehra YURTSEVEN(Nöroloji2 Yoğun Bakım)
Güven AKMAN(Destek ve Kalite Hizmetleri )
İsmail DEMİRCİ(Mutfak Hizmetleri )
Halit KOÇ(Bilgi Yönetimi)
Hülya VERAL(Ambar-Ayniyat-Depo)