Başhekim

Doç. Dr. Fatih ÖZKAN

Doğum Tarihi: 28.02.1968 Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 

 

 

Y. Lisans

Tıp Fakültesi

Ondokuzmayıs Üniversitesi

1992

Doktora/S. Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Ondokuzmayıs Üniversitesi

2002

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte): "1991-2000 yılları arasında OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinin ve Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Retrospektif Analizi" Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 2002

Tez Danışmanı: Prof.Dr. A. Haydar Şahinoğlu

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen

hekim

Kalecik sağlık ocağı, Nevşehir Dereköy sağlık ocağı,Samsun

1993-  1994

1994-  1997

Araş. Gör

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

1997-2002

Uzman Doktor

Özel Büyük Anadolu Hastanesi, Samsun

2002-2003

Yard.Doç.Dr.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi

2003-2009

Yard.Doç.Dr.

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

2009-

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

  1. 1.    Çakır, M., "Spinal ve epidural anestezinin QT dispersiyonuna etkisi" Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 2009
  2. 2.    Yıldırım, S., "Kontrollü hipotansiyon uygulanan cerrahi operasyonlarda propofol ve sevofluranm oluşturduğu vazodilatasyonun akustik rinometri yardımıyla karşılaştırılması" Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 2009

Projelerde Yaptığı Görevler:

Koyunlarda Deneysel Segmental Mandibuler Defektlerin Rekonstrüksiyonunda uygulanan Transport Distraksiyon Osteogenezisi ile Otojen Kemik Greftinin Stereolojik

Olarak İncelenerek Karşılaştırılması, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi,2007/23, Proje Yardımcısı, 2007-2009.

İdari Görevler :

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimayon AD Başkanlığı 2006 - 2009 Akademik Görevler :

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıbbi ve İlaç Çalışmaları Etik Kurulu 2004-2009 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Tabipler Birliği 2003 -

TARD-Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 2005 - Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Karadeniz şubesi 2006 - Türk Algoloji Derneği 2006 - Avrupa Ağrı Federasyonu (EFIC) 2006 - Avrupa Rejyonel Anestezi ve Ağrı Birliği(ESRA) 2007 - Ödüller:

Doğan, S., Üstün, E.F., Şener, E.B., Özkan, F., Tür, A., Kocamanoğlu, S., Kuşderci, H., "Laparaskopik kolesistektomilerde esmolol ve lidokain infüzyonlarının intraoperatif hemodinamik değişiklikler, analjezik gereksinimi ve derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi poster yarışmasında birincilik ödülü, TARK 2010 bildiri özetleri kitabı, P:23, syf:54, Antalya

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

2009-2010

ilkbahar

ANS.1-D Hasta Başı Uygulama

 

10

2

ANS.2-T Ağrı ve Nosisepsiyon

4

 

2

ANS.2-T Epidural- Spinal Anestezi

6

 

2

ANS.4-T Hiperbarik oksijen tedavisinin prensipleri

4

 

2

ANS.1-T Otonom sinir sistemi

4

 

2

 

Güz

ANS.1-D Hasta Başı Uygulama

 

10

2

ANS.2-T Ağrı ve Nosisepsiyon

4

 

2

ANS.2-T Epidural- Spinal Anestezi

6

 

2

ANS.4-T Hiperbarik oksijen tedavisinin prensipleri

4

 

2

ANS.1-T Otonom sinir sistemi

4

 

2

 

2010-2011

 

Özel durumlarda kardiyopulmoner resüsitasyon

2

 

25

İlkbahar

Postoperatif Ağrı

 

 

20

Travma Bloğu PDÖ

8

 

10

ANS.1-D Hasta Başı Uygulama

 

10

2

ANS.2-T Ağrı ve Nosisepsiyon

4

 

2

ANS.2-T Epidural- Spinal Anestezi

6

 

2

ANS.4-T Hiperbarik oksijen tedavisinin prensipleri

4

 

2

ANS.1-T Otonom sinir sistemi

4

 

2

Özel durumlarda kardiyopulmoner resüsitasyon

2

 

20

 

ESERLER

  1. A.  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Al. «arakaya, D., Barış, S., Özkan, F., Demircan, S., Gök, U., Üstün, E., Tür, A., "Analgesic effects of interpleural bupivacaine with fentanyl for post-thoracotomy pain", Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 18(4), 461-465 (2004).

A2. Şenaylı, Y., Şenaylı, A., Köseoğlu, D., Kaya, Z., Özkan, F., Etikan, İ., "Can Spinal bupivacaine analgesia treatment make a difference on urinary bladder healing according toy he intramuscular pethidine analgesia treatment in rats?", The Scientific Worl Journal, 26(7), 1869-1874 (2007).

A3. Şenaylı, Y., Şenaylı, A., Erkorkmaz, Ü., Özkan, F., Kaya, Z., "Effects of the preoperative nutritional beverage, vvater and fasting policies on the gastric acidity levels during syrgery:A clinical pilot study at the pediatric age group", The İnternet Journal of Anesthesiology, 14(2), (2007).

A4. Senayli, Y., Kaya, Z., Senayli, A., Özkan, F., "Pyelolithiasis based on Ureteropelvic Junction Obstruction wîth Situs Inversus Totalis: Handling of a Child", The Internet Journal of Urology, 6(1), (2009).

A5. Eyibilen, A., Cakir-Ozkan, N., Aladağ, I., Özkan, F., Kaya, Z., Koseoglu, D., "An unusual giant subacute necrotizing sialadenitis as an emergency case of otolaryngology", Kulak Burun Boğaz Ihtis Derg, 19(4),216-219 (2009).

A6. Cakir-Ozkan, N., Eyibilen, A., Özkan, F., Ozyurt, B., Aslan, H., "Stereologic analysis of bone produced by distraction osteogenesis or autogenous bone grafting in mandible", J Craniofac Surg, 21(3), 735-740 (2010).

A7. Erdem, M., Bostan, B., Güneş, T., Özkan, F., Sen, C., Özyurt, H., Köseoğlu, R.D., Erdoğan, H., "Protective effects of melatonin on ischemia-reperfusion injury of skeletal muscle", Eklem Hastalik Cerrahisi, 21(3),166-71 (2010).

A8. Özkan, F., Cakir-Ozkan, N., Eyibilen, A., Yener, T., Erkorkmaz U., ’Comparison of ketamine-diazepam with ketamine-xylazine anesthetic combinations in sheep spontaneously breathing and undergoing maxillofacial surgery", Bosn J Basic Med Sci, 10(4), 297-302 (2010).

A9. Cakir-Ozkan, N., Özkan, F., "The relationship of the temporomandibular disorders with headaches: A retrospective analysis", Agri, 23(1),13-17 (2011).

A10. Cakir-Ozkan, N., Eyibilen, A., Özkan, F., Gulbahar, M.Y., Kabak, Y.B., "Immunohistochemical Analysis of Reconstructed Sheep Mandibles: Transport distraction osteogenesis versus autogenous bone grafting", J Oral Maxillofac Surg, 69(4), 1248-54 (2011).

Ali. Özkan, F., Kaya, Z., Süren, M., "The Effect of Intravenous Ketamine on Prevention of Hypotension during Spinal Anesthesia in Patient With Benign Prostatic Hyperplasia", Nobel Medicus, (Yayınlanmak üzere kabul edildi) (2011).

A12. Özkan, F., Cakir-Ozkan, N., Erkorkmaz, U., "Trigger Point Injection Therapy In The Management Of Myofascial Temporomandibular Pain", Agri, (Yayınlanmak üzere kabul edildi) (2011).

  1. B.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings'l basılan bildiriler :l

Bl. Karakaya, D.,Barış, S.,Özkan, F.,Demircan, S.,Gök, U.,Üstün, E.,Tür, A., "Analgesic effects of interpleural bupivacaine with fentanyl for post-thoracotomy pain” European Association of Cardiothoracic Anesthesiologists 18th Annula Meeting Abstracts, Europen Journal Of Anaesthesiology, Volume:20, Supplement:29, A-92, May25-28, Prague, Czech Republic, (2003).

B2. Erdem, M., Güneş, T., Bostan, B., Şen, C., Özkan, F.,Özyurt, H., Köseoğlu, D., "Protective effect of melatonin on ischemia-reperfusion injury of skeletal muscle.

Experimental study", European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology 9th Efort Congress Abstracts, 29 May-1 June, Nice, France, (2008).

B3. Yılmaz, A., Özkan, F., Kaya, Z., Yemenici, H., Yücesoy, F., "Case report with ARDS treated with inverse ratio ventilation and permissive hypercapnia", Turkish Society of Intensive Çare 17th International Intensive Care Symposium, P:10, 8-9 May, İstanbul, Turkey, (2009).

B4. Şener, E.B., Koylu, N., Ustun, E.F., Kocamanoglu, s., Özkan F., "The effects of music, vvhite noise and operating room noise on perioperative anxiety in patients under spinal anesthesia", Euroanaesthesia 2010, The European Anaesthesiology Congress, Europen Journal Of Anaesthesiology, Volume:27, Supply:47, 8AP3-3, June 12-15, Helsinki, Finland, (2010).

  1. C.  Yazılan uluslar arası kitaplar veva kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Dİ. Kocamanoglu, İ.S., Şahinoğlu, A.H., Doğanay, Z., Özer, M., Özkan, F., "İnfektif endokarditli bir hastada splenektomi için anestezi uygulaması", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 21(1), 54-56 (2001).

D2. Şenaylı, Y., Özkan, F.,Şenaylı, A.,Bıçakçı, Ü., "Çocuklarda postoperatif ağrının FLACC (YBATT) ağrı skalasıyla değerlendirilmesi", Türkiye klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi, 4(1),1-4 (2006).

D3. Özkan, F., Şenaylı, Y., Tümüklü, M., "Yoğun bakım ünitesinde postoperatif yineleyen öğürme ve bulantı sonrası gelişen tam kalp bloğu", Göğüs-Kalp-Damar Anestezisi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 15(1), 30-32 (2009).

D4. Özkan, F., Şahinoğlu A.H., " Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi cerrahi yoğun bakım ünitesinde yatan 967 hastanın retrospektif analizi", Journal of Experimental and Clinical Medicine, 26(2), 62-67 (2009).

D5. Şenaylı, Y., Özkan, F., Kaya, Z., Şenaylı, A., Koç, S., "Yenidoğanda Periferik Uygulamalı Santral Venöz Kateterizasyon Deneyimlerimiz", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp fakültesi dergisi, 1(1), 23-26 (2009).

D6. Özkan, F., Çakır, M., Önalan, O., Kaya, Z., Erkorkmaz, Ü., " Spinal ve epidural anestezinin QT dispersiyonuna etkisi", Journal of Experimental and Clinical Medicine, 26(4), 157-162 (2009).

D7. Özkan, F., Kaya, Z., Şenaylı, Y., Yıldırım, S., "Genel anestezi sonrası izole tek taraflı hipoglossal sinir felci", Dirim Tıp Dergisi, 15(1), 24-28 (2010).

D8. Özkan, F., Şenaylı, Y., Kaya, Z., Şenaylı, A., "Nazogastrik sondaya bağlı solunum inhibisyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp fakültesi dergisi, 2(1), 23-25 (2010).

D9. Özkan, F., Yıldırım, S., Apaydın, Y., Özkan, F., "İleri derecede kifoskolyozda spinal anestezi: olgu sunumu", Cumhuriyet Tıp Dergisi, 32(4), 357-361 (2010).

D10. Şahinler, Y.A., Kocamanoğlu, İ.S., Özkan, F., Tomak, L., Şener, E.B., Kelsaka, E., Güldoğuş, F., Sarıhasan, B., "Elektif sezeryan operasyonları için yapılan spinal anestezide kullanılan levobupivakain ve bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması", Anestezi Dergisi, 19(1), 47-52 (2011).

Dil. Doğan, G., Şahinoğlu, A.H., Özkan, F., Şener, E.B., Sarıhasan, B., Kocamanoğlu,

S.,  Ertaş, G., "Geriatrik hastalarda desfluran, sevofluran ve izofluranın nörokognitif fonksiyonlara, derlenmeye ve hemodinamiye olan etkilerinin karşılaştırılması" Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi, (yayınlanmak üzere kabul edildi), (2011).

D12. Özkan, F., Yılmaz, A., Şenaylı, Y., "Tanımlanmamış nöromüsküler hastalığı olan aspirasyon pnömonili hastada yoğun bakımdeneyimi:  Olgu sunumu",Journal of

Experimental and Clinical Medicine, (yayınlanmak üzere kabul edildi), (2011).

D13. Yıldırım, S., Mehmet Bayram, M., Apaydın, Y., Özkan, F., Özkan F., "Oral Kavite Uzanımlı Üst Dudak Hemanjiyomu Olan Hastada Anestezi Yönetimi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, (yayınlanmak üzere kabul edildi), (2011).

D14. Özkan, F., "Entübasyonda videolaringoskopi", Journal of Experimental and Clinical Medicine, (yayınlanmak üzere kabul edildi), (2011).

D15. Torun, A.Ç., Tür, A., Özkan, F., Kelsaka, E., Karakaya, D., Sarıhasan, B., Tortop, E., "Assesment of Macintosh laryngoscope and Truvievv EV02 video- laryngoscope with respect to hemodynamic and intubation quality in patients with presumptive difficult intubation", Journal of Experimental and Clinical Medicine, (yayınlanmak üzere kabul edildi), (2011).

  1. E.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

El. Doğanay, Z., Tür, A., Özkan, F., "Sevofluran ve izofluranın hemodinamik yanıta ve kas gevşetici kullanımına etkilerinin değerlendirilmesi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXII. Ulusal Kongresi, P:74 28 Ekim- 01 Kasım TARK, Antalya, (1998).

E2. Tür, A., Doğanay, Z., Kiziroğlu, C., Özkan, F., ''Postoperatif böbrek fonksiyon testlerinin ve serum elektrolitlerinin sevofluran ve izofluran anestezisi uygulanan hastalarda değerlendirilmesi",Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXII. Ulusal Kongresi, P;150, 28 Ekim-01 Kasım, Antalya, (1998).

E3. Şener, E.B., Kocamanoğlu, S., Tür, A., Özkan, F., Küstül, M., "Cis-atrakuyum reverse edilmeli mi?", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXV. Ulusal Kongresi, P:GA-S6, 27 -31 Ekim, Antalya, (2001).

E4. İyican, D., Yılmaz, A., Şenaylı, Y,, Özkan, F., Çelikel, S., Bulut, Y., Yenişehirli, G., "Nasokomiyal Pnömoni ve ARDS (Olgu Sunumu)", XII. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi bildiri kitapçığı, P-52, 5-9 Mayıs, Aydın, (2004).

E5. Şenaylı, Y., Özkan, F.,Şenaylı, A., Bıçakçı, Ü., "FLACC ağrı skalasının Türkçe kullanımı", 8.Ulusal Ağrı Kongresi, P:21, 18-21 Mayıs, Sözlü sunu, İstanbul, (2005).

E6. Şenaylı, Y., Özkan, F.,Şenaylı, A., Bıçakçı, 0., Sezer, T., "Kaudal blok etkinliğinin kas stimülatörü kullanılarak değerlendirilmesi. 8.Ulusal Ağrı Kongresi, P:38, 18-21 Mayıs, Sözlü sunu, İstanbul, (2005).

E7. Şenaylı, Y., Özkan, F., Kaya, Z., Şenaylı, A., Koç, S., " Yenidoğanda santral venöz kateterizasyon deneyimlerimiz", 3. Ulusal Pediyatrik Anestezi kongresi, P:l, 8-10 Eylül, İstanbul, (2006).

E8. Şenaylı, Y., Şenaylı, A., Kaya, Z., Özkan, F., "Yenidoğanda aspirasyon sonrası gelişen bronşial hiperaktivite olgu sunumu", 3. Ulusal Pediyatrik Anestezi kongresi, P:10, 8-10 Eylül, İstanbul, (2006).

E9. Şenaylı, Y., Şenaylı, A., Göl, İ.H., Kaya, Z., Özkan, F., "Robinovv sendromlu çocuk hastada genel anestezi uygulaması-Olgu Sunumu", 3. Ulusal Pediyatrik Anestezi kongresi, P:64, 8-10 Eylül, İstanbul, (2006).

ElO. Şenaylı, Y., Şenaylı, A., Kaya, Z., Özkan, F., "Hipospadias nedeni ile ameliyat edilen hastalardaki ağrı ve sedasyon yönetimi deneyimlerimiz",3. Ulusal Pediyatrik Anestezi kongresi, P:65, 8-10 Eylül, İstanbul, (2006).

Eli. Şenaylı, Y,, Şenaylı, A., Kaya, Z., Özkan, F., "İki aylık bilier atrezi olgusunda çekilme sendromuna bağlı konvulziyon",3. Ulusal Pediyatrik Anestezi kongresi, P:7, 8-10 Eylül, İstanbul, (2006).

E12. Özkan, F., Şenaylı, Y., Güneş, T., Tümüklü, M., "Yoğun bakım ünitesinde postoperatif tekrarlayan öğürme ve bulantı sonrası gelişen tam kalp bloğu", 13.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, PS:013, 3-7 Mayıs, Antalya, (2006).

E13. Özkan, F., Yılmaz, A., Şenaylı, Y,, "Tanımlanmamış Nöromuskuler hastalığı olan aspirasyon pnomonili hastada yoğun bakım tecrübemiz; Olgu Sunumu", 13.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, PS:030, 3-7 Mayıs, Antalya, (2006).

E14. Özkan, F., Şenaylı, Y., Kaya, Z., "Perkutan trakeotomi deneyimlerimiz",13.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, PS:031, 3-7 Mayıs, Antalya, (2006).

E15. Şenaylı, Y., Özkan, F., Kaya, Z., "Çocuk hastalarda spinal anestezi deneyimlerimiz", Rejyonel anestezi sempozyumu ve Kadavra Kursu, P:ll, 17-18 Haziran, İstanbul, (2006).

E16. Yılmaz, A,, Şenaylı, Y., Özkan, F., Kaya, Z., Erdem, M., Seyfikli, Z., "Postoperatif gelişen akut respiratuar distres sendromu", XIII. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, P: 28, 20-23 Nisan, Bolu, (2006).

E17. Yılmaz, A., Çelikel, S., Kaya, Z., Şenaylı, Y., Özkan, F., İyican, D., Seyfikli, Z., "Hastanemizde ilk bifazik pozitif hava yolu basınç tecrübemiz", XIII. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, P: 29, 20-23 Nisan, Bolu, (2006).

E18. Kaya, Z., Şenaylı, Y., Özkan, F., Yıldırım, S., "Entubasyon sonrası hipoglossal sinir felcinde ayırıcı tam", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt:36, Ek sayı:l, P:36, TARK 2006, 25-28 Ekim, İstanbul, (2006).

E19. Kaya, Z., Şenaylı, Y., Özkan, F., Naseri, F.E., Elalmış, Ö., Santral Kateterizasyon sonrası gelişen kardiyak arrest", 14. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, P:22, 31 Mayıs-03 Haziran, Malatya, (2007).

E20. Özkan, F., Kaya, Z., Şenaylı, Y., Naseri, F.E., Elalmış Ö., "Koroner Arter Cerrahisi yapılan Cüce Hasta", 14. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, P:24, 31 Mayıs-03 Haziran, Malatya, (2007).

E21. Özkan, F., Kaya, Z., Şenaylı, Y., Şenaylı, A., "Nazogastrik sondaya bağlı solunum inhibisyonu", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XLI. Ulusal Kongresi, P:198, 25-28 Ekim, Antalya, (2007).

E22. Özkan , F., Erdem, M., Özyurt, H., Şenaylı, Y., Bostan, B., Erkorkmaz, Ü., "Ratlarda iskelet kasında iskemi/reperfüzyon hasarında propofolün antioksidan etkileri", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XLI. Ulusal Kongresi, P:197, 25-28 Ekim, Antalya, (2007).

E23. Özkan, F., Çakır Özkan, N., Yener, T., Eyibilen, A., "Mandibular osteotomi yapılan koyunlarda ketamin/ksilazin    anestezisinin ketamin/diazepam anestezisi ile

karşılaştırılması", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XLI. Ulusal Kongresi, P: 194, 25-28 Ekim, Antalya, (2007).

E24. Şenaylı,           Y., Özkan, F.,                         Kaya, Z., "Sigmoid volvuluslu hastada torakal epidural

anestezi:olgu       sunumu", Türk Anesteziyoloji            ve Reanimasyon Derneği XLI. Ulusal

Kongresi, P:328, 25-28 Ekim, Antalya, (2007).

E25. Şenaylı, Y., Şenaylı, A., Özkan, F., Kaya, Z., "Üst sfinkter distonisi nedeniyle özefageal dilatasyon uygulanan kseroderma pigmentozumlu hastada anestezi yöntemi:olgu sunumu", Türk             Anesteziyoloji ve          Reanimasyon Derneği XLI. Ulusal

Kongresi, P:93, 25-28 Ekim, Antalya, (2007).

E26. Şenaylı, Y., Kaya, Z., Şenaylı, A., Özkan. F., "Situs inversus totalis ve pyelolitiyazisli çocuk hastada anestezi yönetimi:olgu sunumu", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XLI. Ulusal Kongresi, P:97, 25-28 Ekim, Antalya, (2007).

E27. Eyibilen, A., Aladağ, İ., Güven, M., Özkan, F., Kaya, Z., Köseoğlu, R., "KBB acili olarak nekrotizan siyaloadenit: Bir olgu sunumu", 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-78, 8-12 Ekim, Antalya, (2008).

E28. Özkan, F., Kaya, Z., Şenaylı,Y., Yıldırım S., "Serebral vasküler hastalığı nedeniyle yoğun bakım ünitemizde takip etmekte olduğumuz hastamızda mekanik ventilasyon deneyimimiz: olgu sunumu", 14.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Özetleri, Cilt:6 Ek sayı, P:52, 23-27 Nisan, Ankara, (2008).

E29. Kaya, Z., Özkan, F., Yıldırım S., Tapar, H., "Subakut miyokart infarktüsü geçiren hastada nazogastrik sondanın yanlışlıkla trakeaya yerleştirilmesi", 14.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Özetleri, Cilt:6 Ek sayı, P:84, 23-27 Nisan, Ankara, (2008).

E30. Kaya, Z., Özkan, F., Çakır M., Yıldırım S., " Epidural yapılan hastada yüksek spinal anestezi: Olgu sunumu", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt:36, Ek Sayı:l, P:RA-8, Antalya, (2008).

E31. Kaya, Z., Bostan, B., Özkan, F., Süren, M., "Prilokain infiltrasyonuna bağlı oluşan tonik-klonik konvülzyon vakası", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt:36, Ek Sayı:l, P:615, Antalya, (2008).

E32. Kaya, Z., Özkan, F., Süren, M., Eyibilen, A., "Heyecan ve strese bağlı oluşan bölgesel eritemin midazolam sonrası kaybolması",Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt:37, Ek Sayı:l, P:347, Antalya, (2009).

E33. Özkan, F., Kaya, Z.,Süren, M., Tapar, H., "Üçüz gebelikli hastada spinal anestezi:Olgu sunumu",Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt:37, Ek Sayı:l, P:591, Antalya, (2009).

E34. Özkan, F., Süren, M.,Kaya, Z., Güner, Ö., "Spinal anestezi ile lomber diskektomi yapılan hastada geç dönemde gelişen komplikasyon: Olgu sunumu",Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt:37, Ek Saycl, P:581, Antalya, (2009).

E35. Çakır Özkan, N., Özkan, F., Erkorkmaz, Ü., "Miyofasyal temporamandibular ağrıda kombine tedavi", 11. Ulusal Ağrı Kongresi, P: 17, 20-23 Mayıs, İstanbul, (2010).

E36. Çakır Özkan, N., Özkan, F., Kaya, Z., "Baş ağrılı hastalarda temporamandibular rahatsızlık görülme sıklığı", 11. Ulusal Ağrı Kongresi, P:50, 20-23 Mayıs, İstanbul, (2010).

E37. Yürüker, S., Topgül, K., Özkan, F,, Özen, N., Kesim, M., "Anestezi komplikasyonu cerrahi planı değiştirebilir", 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, P:402, 26-29 Mayıs, Ankara, (2010).

E38. Yıldırım, S., Bayram, M., Döngel, İ., Köse, B., Özkan, F., "Tek akciğerli yaşlı hastada anestezi deneyimimiz",Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt:38, Ek Sayı:l, P:440, Antalya, (2010).

E39. Şahinler, Y.A., Kocamanoğlu, İ.S., Özkan, F., Şener, E.B., Kelsaka, E., Güldoğuş,

  1. F.     , Sarıhasan, B., "Elektif sezaryen operasyonları için yapılan spinal anestezide kullanılan levobupivakain ve bupivakain'in etkilerinin karşılaştırılması ",Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt:38, Ek Sayı:l, P:581, Antalya, (2010).

E40. Doğan, G., Şahinoğlu, A.H., Özkan, F., Şener, E.B., Sarıhasan, B., Kocamanoğlu,

S.,  Ertaş, G., "Geriatrik hastalarda desfluran, sevofluran ve izofluranın nörokognitif fonksiyonlara, derlenmeye ve hemodinamiye olan etkilerinin karşılaştırılması", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt:38, Ek Saycl, P:45, Antalya, (2010).

E41. Doğan, S., Üstün, F.E., Şener, E.B., Özkan, F., Tür, A., Kocamanoğlu, S., Kuşderci, H., "Laparoskopik kolesistektomilerde esmolol ve lidokain infüzyonlarının intraoperatif hemodinamik değişiklikler, analjezik gereksinimi ve derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt:38, Ek Sayı:l, P:23, Antalya, (2010).

E42. Yıldırım, S., Özkan, F., Eyibilen, A., Kaya, Z., Erkorkmaz, Ü., "Kontrollü hipotansiyon uygulanan cerrahi operasyonlarda propofol ve sevofluranın oluşturduğu vazodilatasyonun akustik rinometri yardımıyla karşılaştırılması", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt:38, Ek Sayı:l, P: S-28 (sözlü sunu), Antalya, (2010).