ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

- ACİL (İLK VE ACİL YARDIM KLİNİĞİ)


AMELİYATHANE

- AMELİYATHANE


Güncelleme Tarihi :02.02.2018


ÜROLOJİ KLİNİĞİ

ÜROLOJİ KLİNİĞİ
ÜROLOJİ KLİNİĞİ
Klinik Adı : ÜROLOJİ KLİNİĞİ 
Yatak Sayısı : 50
Eğitim Görevlisi Sayısı : 1
Uzman Doktor Sayısı : 7
Hemşire Sayısı : 16
Sağlık Memuru Sayısı : 2
Sekreter Sayısı : 1
Klinik Bilgileri

Servisimizin doluluk oranı ise % 90’dır. Aylık ortalama ameliyat yaptığımız hasta sayısı “250” dir. 

Hasta memnuniyetine büyük önem veren kliniğimiz, Samsun ve çevresinde yaşayan hastaların tüm ürolojik sorunlarına cevap vermeyi kendisine misyon edinmiştir. Eğitim hastanesi olduktan sonra hedefimiz, değişen ve gelişen bilgi ve teknolojiye ayak uydurarak tıp literatürüne katkı sağlamaktır. Kliniğimizde bulunan poliklinikler, yataklı servis, ameliyathane, sistoskopi ünitesi, ürodinami ünitesi ve ultrason odası ile hastalarına hizmetlerini sunmaktadır.

 

Sistoskopi Ünitesinde Yapılan Müdahaleler:

 

  • Tanısal Sistoskopi
  • Üreteral stent takılması ve çekilmesi
  • Üroflowmetri ve postvoiding idrar miktarı tayini
  • Sistofiks takılması,(göbekten sonda takılması)
  • Prostat iğne biopsisi alınması
  • Perkütan nefrestomi kateteri takılması
  • Perkütan böbrek kisti aspirasyonu
  • Retrograd piyelografi çekilmesi
  • Üretral dilatasyon
  • İntavezikal Kemoterapi uygulanması