ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

- ACİL (İLK VE ACİL YARDIM KLİNİĞİ)


AMELİYATHANE

- AMELİYATHANE


Güncelleme Tarihi :02.02.2018


RADYOLOJİ VE RADYODİAGNOSTİK KLİNİĞİ

RADYOLOJİ VE RADYODİAGNOSTİK KLİNİĞİ
RADYOLOJİ VE RADYODİAGNOSTİK KLİNİĞİ
RADYOLOJİ VE RADYODİAGNOSTİK KLİNİĞİ
RADYOLOJİ VE RADYODİAGNOSTİK KLİNİĞİ
RADYOLOJİ VE RADYODİAGNOSTİK KLİNİĞİ
RADYOLOJİ VE RADYODİAGNOSTİK KLİNİĞİ
RADYOLOJİ VE RADYODİAGNOSTİK KLİNİĞİ
RADYOLOJİ VE RADYODİAGNOSTİK KLİNİĞİ
Klinik Adı : RADYOLOJİ VE RADYODİAGNOSTİK KLİNİĞİ 
Klinik Bilgileri

RADYOLOJİ NEDİR?

Genel anlamda X ışınları, ses dalgaları veya manyetik alanlar kullanarak teşhis hizmetleri veren tıp dalıdır. Röntgen ışınlarından istifade ederek vücudun iç organlarındaki hastalıkların teşhisi ve röntgen, gamma gibi diğer iyonize radyasyon metodları ile bu hastalıkların tedavisi ile de uğraşan tıp ilminin bir dalı. Radyoloji iki ana bölümde ele alınır. Birincisi teşhis radyolojisi, ikincisi tedavi radyolojisi, yani radyoterapidir. Röntgen ışınları, 1895 yılında Alman bilgini Wilhelm Conrad Röntgen tarafından bulunmuştur. Gözle görünmeyen bu ışınlar, fotoğraf levhalarını etkileyebilir ve nesnelerin içinden geçerek onların yapısını or­taya koyabilir.

MANYETİK REZONANS (MR)
Manyetik rezonans görüntüleme son 20 yıldır kullanılan yeni bir görüntüleme yöntemidir. Hasta güçlü bir elektromagnet (mıknatıs) içeren bir silindirin içinde yatarken, vücuttaki hidrojen atomlarının enerji salmasına yol açan radyo dalgaları gönderilerek işlem gerçekleştirilir. Mıknatıs etkisi ile hareket eden binlerce atoma ait bilgi bir bilgisayara gönderilir ve incelenen alanın değişik eksenlerde kesitsel görüntüsü elde edilir. Radyolog doktorlar bu görüntüleri değerlendirerek hastalık hakkında bilgi edinirler.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
Bilgisayarlı tomografi x-ışını (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. İnceleme sırasında hasta bilgisayarlı tomografi cihazının masasında hareket etmeksizin yatar. Masa manuel ya da uzaktan kumanda ile cihazın 'gantry' adı verilen açıklığına sokulur. Cihaz bir bilgisayara bağlıdır. X-ışını kaynağı incelenecek hasta etrafında 360 derecelik bir dönüş hareketi gerçekleştirirken 'gantry' boyunca dizilmiş dedektörler tarafından x-ışını demetinin vücudu geçen kısmı saptanarak elde edilen veriler bir bilgisayar tarafından işlenir. Sonuçta dokuların birbiri ardı sıra kesitsel görüntüleri oluşturulur. Oluşturulan görüntüler bilgisayar ekranından izlenebilir. Görüntüler filme aktarılabileceği gibi gerektiğinde tekrar bilgisayar ekranına getirmek üzere optik diskte depolanabilir. Ayrıca görüntüler bilgisayar tarafından işleme tabi tutularak birbirine dik eksenlerde yeniden yapılandırılmış görüntüler elde edilebilir. Bu görüntülerin de yardımıyla 3 boyutlu görüntüler oluşturulabilir. Bu şekilde soluk borusunun, yemek borusunun, midenin, ince ve kalın barsakların, damarların ve idrar yollarının içeriden görüntülerini elde etmek mümkün olmaktadır. Bilgisayarlı tomografi diğer x-ışın incelemelerine göre bazı avantajlara sahiptir. Özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. BT incelemeleri hastalıkların ayırıcı tanısını yaparak tedavi yöntemlerini değiştirmektedir. Diğer görüntüleme yöntemlerinden daha erken ve doğru şekilde birçok hastalığın teşhisini sağlamaktadır. Hastalıklar erken teşhis edildiğinde daha iyi tedavi edildiklerinden, BT bu üstün özellikleriyle doktorların pek çok hayat kurtarmasına yardımcı olmuştur.

RÖNTGEN
Direkt ve endirekt röntgenografi çekimi ve kontrastlı çekimlerden İVP (intravenöz Pyelografi), Histerosalpingografi, Assandan üretrografi, Voiding sistografi, Baryum kontrastlı (Özafagus, Mide-Duedenum, ince bağırsak ve kolongrafileri)tetkiki yapılmaktadır. Röntgen, kemik yapılar, akciğerler, meme, sindirim sistemi ve üriner sistemin incelenmesinde kullanılır. Düşük doz verilerek yumuşak doku incelemeleri de yapılabilir.