ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

- ACİL (İLK VE ACİL YARDIM KLİNİĞİ)


AMELİYATHANE

- AMELİYATHANE


Güncelleme Tarihi :02.02.2018


MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
Klinik Adı : MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI 
Klinik Bilgileri

 Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların pek çoğu, insanda hastalıklara neden olmaktadır. Bunların başında; bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gelmektedir. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastenesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda bu mikroorganizmalar incelenerek kişilerde oluşan hastalıkların kökenleri saptanmaktadır. Hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarında (Labaratuvar Biyogüvenlik düzeyi  II)  çalışılan testlerin başlıcaları şunlardır: Kültür testleri (Bakteri tanımlama testleri, antibiyotik ve antifungal duyarlılık testleri, antibiyotik direnç araştırmaları, direkt mikroskobik incelemeler, boyalı preparat incelemeleri v.b.), her türlü gaita incelemesi(gaitada parazit yumurtası araması, adezin testleri, h.pylori aranması, gizli kan tayini, c.difficile aranması vb.) Mikro elisa, makro elisa cihazlarıyla yapılan antijen ve antikor tarama testleri (serolojik testler), PCR (Polimerize Zincir Reaksiyonu) testi olmak üzere moleküler tanı testleri, romatolojik testler, otomatik spermiyogram cihazı ile spermiyogram testi, hematolojik tanı testleri(Hemogram, periferik yayma v.b.) ile diyaliz suyunda endotoksin aranması gibi incelemeler yapılabilmektedir.