ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

- ACİL (İLK VE ACİL YARDIM KLİNİĞİ)


AMELİYATHANE

- AMELİYATHANE


Güncelleme Tarihi :02.02.2018


HEMODİYALİZ ÜNİTESİ

HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
Klinik Adı : HEMODİYALİZ ÜNİTESİ 
Klinik Bilgileri

HEMODİYALİZ ÜNİTESİ

Hemodiyaliz ünitemiz 2 adet acil, 1 adet Hbs Ag (+), 1 adet AntiHcv (+), 21 adet hasta salonunda olmak üzere toplam 25 aktif çalışan makine ve 1  sorumlu hemşire, 9 hemşire, 1 mobil diyaliz hemşiresi, 2 diyaliz teknikeri, 1 periton diyalizi ve organ nakli hemşiresi, 1 sekreter, 5 temizlik personeliyle hizmet verilmektedir.

Bunlar dışında 3 makine mobil diyaliz (2 adeti temiz, 1 adeti HbsAg (+) ) için; 4 makine ise ünite içinde olası sorunlar için yedek olarak bulundurulmaktadır. Merkezi oksijen ve aspirasyon sistemi bulunan ünitemizde, 1 adet defibrilatör cihazı da hazır durumda bulunmaktadır. Periton diyazili poliklinik katındaki Nefroloji polikliniğinin yanında yapılmaktadır. 

Ünitemizde Hemodiyaliz hizmetinin yanı sıra mobil diyaliz, yoğun bakımlarda yapılan hemodiyafıltrasyon işlemi, plazmaferez, periton diyalizi, organ nakli koordinatörlüğü, gibi hizmetlerde verilmektedir.