ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

- ACİL (İLK VE ACİL YARDIM KLİNİĞİ)


AMELİYATHANE

- AMELİYATHANE


Güncelleme Tarihi :02.02.2018


TIBBİ ONKOLOJİ KLİNİĞİ

ONKOLOJİ ÜNİTESİ
ONKOLOJİ ÜNİTESİ
Klinik Adı : ONKOLOJİ ÜNİTESİ 
Klinik Bilgileri

ONKOLOJİ    
Kanser, hücrelerin kontrol dışı çoğalmasıdır. Çeşitli etkenler hücre çekirdeği içerisinde bulunan genetik yapıda değişikliklere neden olarak kontrolsüz hücre çoğalmasına neden olur. Bu durum, kişinin sağlığı açısından herhangi bir tehdit oluşturmuyorsa iyi huylu (benign) olarak adlandırılır. Aksi durumda ise kötü huylu (malign) olarak ifade edilir. 

Onkoloji, solid doku ile kan ve lenfatik sistem kanserlerinin tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalı olup bu alanda uzmanlaşmış kişilere de onkolog adı verilmektedir. Günümüzde, onkoloji alt dallara ayrılmaktadır: 

  • Jinekolojik onkoloji. Kadın üreme organlarını kapsayan kanserlerin tanı ve tedavisiyle ilgili onkoloji alanı.
  • Medikal onkoloji. Bazı kanserlerin tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları konusunda uzmanlaşılan alan.
  • Pediatrik onkoloji. Çocuklarda gözlenen kanserlerin tanı ve tedavisi ile ilgilenen onkoloji alanı.
  • Radyasyon onkolojisi. Kanser tedavisindeki yöntemlerden birii olan radyoterapi konusunda uzmanlaşılan alan.
  • Cerrahi Onkoloji. Biyopsi işlemi ve tümörün çıkartılmasıiçin yapılan ameliyatları içeren onkoloji alanı.

 Hastanemiz onkoloji ünitesi Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi olmak üzere 2 kilinikte hizmet vermektedir. 

1-Tıbbi Onkolojisi kliniği

2-Radyasyon Onkolojisi kliniği