ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

- ACİL (İLK VE ACİL YARDIM KLİNİĞİ)


AMELİYATHANE

- AMELİYATHANE


Güncelleme Tarihi :02.02.2018


KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ

KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ
KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ
KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ
KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ
Klinik Adı : KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 
Yatak Sayısı : 25
Uzman Doktor Sayısı : 10
Hemşire Sayısı : 12
Sağlık Memuru Sayısı : 1
Sekreter Sayısı : 1
Personel Sayısı : 5
Klinik Bilgileri

Servisimiz 25 yataklı olup, 1 Eğitim Görevlisi, 10 Uzman Doktor, 11 Hemşire 1 Sağlık memuru 1 Sekreter 5 personel ile hizmet vermektedir.

Klinikte ağırlıklı olarak erişkin kalp hastalıklarının cerrahisi, büyük ve orta boy atardamarların cerrahi girişimleri, Kronik renal yetmezlikli hastalarda diyaliz girişimine hazırlık için ulaşım girişimleri ve toplardamarlara ait cerrahi girişimler yapılmaktadır.

Yukarıda belirtilen guruptaki hastalara aortokoroner by-pass girişimleri, her türlü kalp kapağının değişimi veya tamiri, Aortun her seviyedeki anevrizmaları veya disseksiyonları için cerrahi girişim veya endovasküler greft yerleştirilmesi uygulanmaktadır. Tıkayıcı atardamar hastalıklarında her seviye için periferik by-pass ameliyatı yapılmakta ya da uygun olanlara stent uygulanmaktadır. Kronik renal yetmezliği olan hastalara arteriovenöz f istül girişimi yapılmakta, onkoloji hastalarına veya başka nedenle ihtiyacı olan hastalara port takılmaktadır. Yine hastanemizin yogunbakım veya yataklı servislerinde yatan hastalara geçici ya da kalıcı kateter takılmaktadır. Varisi olan hastalara açık cerrahi girişim yapıldığı gibi uygun olan hastalara endovenöz lazer uygulaması da yapılmaktadır. Bu girişimlerin dışında seyrek olarak da erişkin yaşa ulaşmış ASD leri de açık kalp ameliyatı ile tamir etmekteyiz.

Servisimizde ameliyat olacak hastaların dışında Coumadin aşırı dozu olan hastalar ve akut derin ven trombozu hastaların da yatırılarak tedavileri yapılmaktadır.